Jetfire

Názov odrody je Jetfire.

6Y-O

Patrí do 6. skupiny (Cyclamineus hybridy). Okvetné lístky sú žlté, pakorunka je oranžová.