Ako nakupovať

Postup objednávania je veľmi jednoduchý. Prakticky sa skladá zo 4 krokov. Aby ste mohli pokračovať v objednávaní vždy sledujte červené ikony.

1. Výber Tovaru

Výber Tovaru sa uskutoční v e-shope, a to kliknutím na niektorú produktovú skupinu (označenie ako Produkty) na ľavej strane e-shopu. V rámci skupín sa zobrazia jednotlivé položky s ikonou „Uložiť do košíka“. Kliknutím na túto ikonu vybranú položku vložíte do košíka. Ďalšiu položku dostanete do košíka opätovným kliknutím na produktovú skupinu (označenie ako Produkty), výberom tovaru a následným uložením do košíka.

2. Kontrola košíka

Pred odoslaním objednávky je možné obsah košíka skontrolovať, resp. zrušiť objednané položky, zmeniť (zvýšiť a znížiť) objednané množstvo bez toho, aby Predajca Vašu objednávku zaznamenal. V prípade zmien položiek (zrušenie, zvýšenie a zníženie množstva) kliknite na ikonu „uložiť". Obsah košíka je uložený, pokračovať v objednávaní je možné až po dobu 24 hodín. Po uplynutí tohto času bude obsah košíka opäť prázdny.

3. Zadanie fakturačných a dodacích údajov

V ďalšej časti je potrebné zadať fakturačné a dodacie údaje. Bez zadania požadovaných údajov objednávku nie je možné zaslať Predajcovi. Najdôležitejšie údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Ulica, číslo domu
  • Miesto, PSČ
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa

4. Posielanie objednávky

Objednávku je možné poslať kliknutím na ikonu „Poslať objednávku“. Poslanie objednávky neznamená automatické potvrdenie objednávky. Vždy počkajte na zaslanie potvrdenia objednávky zo strany Predajcu. V súvislosti s nariadením Európskej Únie o ochrane osobných údajov (GDPR) poslaním záväznej objednávky kupujúci zároveň dáva písomný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov, ako sú meno, priezvisko, adresa, prípadne telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Tieto osobné údaje slúžia výhradne na spracovanie a vybavenie objednávky a dodanie objednaného tovaru doručovacou službou pošty. Po dokončení objednávky (po dodaní a zaplatení objednaného tovaru) objednávka kupujúceho spolu s osobnými údajmi bude vymazaná zo systému e-shopu www.narcismania.com.

 

 

Poznámky:

  • Poslanie objednávky znamená súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami. Preto si pred odoslaním objednávky vždy prečítajte všeobecné obchodné podmienky.
  • Aby nedošlo k nedorozumeniam, storno objednávok alebo dodatočné zmeny v objednávkach posielajte prosím vždy písomne, a to na adresu silvia@narcismania.com.