Obchodné podmienky

Internetový obchod E-shop Narcismania je otvorený sezónne na jeseň v období od 25.9. do 31.10. alebo do vypredania zásob.

Pred odoslaním objednávky, prosím, prečítajte pozorne všetky body všeobecných obchodných podmienok. Odoslanie objednávky znamená, že súhlasíte s obchodnými podmienkami. Objednávky prijímame zo Slovenskej a Českej republiky.

1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky platia pre zmluvné strany. Zmluvný vzťah vzniká po odoslaní objednávky nižšie špecifikovaným spôsobom medzi odosielateľom objednávky (ďalej len „kupujúci“) a prevádzkovateľom webových stránok www.narcismania.com, Silviou Modrovou, so sídlom Botanická 598/10, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 87489562, DIČ: CZ682809420 (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok. Prípadné zmeny vstúpia do platnosti po ich zverejnení na webových stránkach www.narcismania.com, ale sa v žiadnom prípade nevzťahujú na skoršie vzniknuté zmluvné vzťahy.


2. Predmet zmluvy

Na webovej stránke www.narcismania.com je možné objednať cibule jarných cibuľovitých rastlín: odrody narcisov, tulipánov, hyacintov, okrasných cesnakov a korunkovky kráľovskej  (ďalej len „tovar”). Predávajúci urobí všetko preto, aby vlastnosti tovaru boli čo najpresnejšie popísané. Na lepšiu orientáciu v ponúkanom tovare slúžia fotografie budúcej rastliny. Tovar pochádza od renomovaných pestovateľov z Holandska, je prvotriedny, chemicky neošetrený, bez vírusových a hubových chorôb.

Kupujúci dostáva tovar v kartónovej škatuli zabalený do priedušného papierového obalu s označením obsahu (názov odrody a počet kusov v balení). Pre zamedzenie vyschnutia sa tovar musí čo najskôr zasadiť do zeme. Dlhodobé skladovanie pri teplote nad 20 °C a pod 10 °C, najmä vo vlhkých nevetraných priestoroch, je nevhodné. Pri takýchto podmienkach môže tovar splesnivieť. Nezasadený tovar je potrebné chrániť pred mrazom.


3. Ceny

3.1 Cena tovaru

Predajné ceny uvedené na webových stránkach www.narcismania.com sa rozumejú v eurách (€). Ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ale neobsahujú poštové náklady a balné. Ceny uvedené na webových stránkach www.narcismania.com sú platné od 25.9.2017 do 31.10.2017.


3.2 Poštovné a balné

5 € - Tieto náklady ponesie kupujúci a sú na faktúre uvedené ako samostatná položka.

 

4. Objednávanie

4.1 Zaslanie objednávky

Objednávanie tovaru sa uskutočňuje výhradne písomnou formou. Predávajúci umožňuje objednanie tovaru dvoma spôsobmi:

 • v e-shope na webových stránkach www.narcismania.com. Pre objednávanie prostredníctvom webových stránok nie je potrebná predošlá registrácia. Podrobné pokyny pre objednávanie sú uvedené v e-shope pod nadpisom „Ako nakupovať“
 • E-mailom – na adrese silvia@narcismania.com.

Objednávky zasielané e-mailom musia obsahovať nasledujúce údaje:

 • Tovar – názov odrody, objednané množstvo s uvedením jednotky (kus alebo balenie)
 • Meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa kupujúceho
 • Presná adresa kupujúceho
 • Dodacia adresa, ak sa líši od adresy kupujúceho

Bez týchto údajov nemôže predávajúci objednávku spracovať a potvrdiť.

 

4.2 Zmena alebo storno objednávky

Objednávky je možné zmeniť alebo stornovať 24 hodín od času potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Zmenu alebo stornovanie je možné urobiť výhradne písomne, cez e-mail odoslaný na adresu silvia@narcismania.com.

Ak zásielka už bola odoslaná zo skladu, nie je možné objednávku ani zmeniť ani stornovať.

 

4.3 Potvrdenie objednávky

Spracovanie objednávky sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky. Objednávka sa potvrdzuje písomne cez e-mail do 24 hodín. Potvrdenie objednávky obsahuje nasledujúce údaje:

 • Údaje o predávajúcom
 • Údaje o kupujúcom
 • Údaje o tovare: názov odrody, množstvo, jednotková cena, dostupnosť
 • Fakturovaná čiastka
 • Dátum expedície zásielky

 

4.4 Dostupnosť tovaru

Objednávky sa plnia podľa dostupnosti daného tovaru.Tovar v e-shope môže mať priradený 2 štatúty dostupnosti:

 • Na sklade/skladom – tovar je dostupný ihneď a po potvrdení objednávky bude dodaný v čo najkratšom čase
 • Vypredaný – tovar je vypredaný a v danej sezóne už nebude doplnená jeho skladová zásoba

 

5. Dodanie tovaru

Tovar sa dodáva pomocou dobierkovej služby Slovenskej Pošty. Slovenská pošta vnútroštátnu zásielku doručí najneskôr tretí pracovný deň po dni podania. Sledovanie pohybu zásielok (Track & Trace) je možné na stránkach Slovenskej pošty www.posta.sk. Predávajúci nemôže na seba prevziať zodpovednosť za včasnosť doručenia dobierkovej zásielky Slovenskej Pošty. V prípade, že balenie zásielky je poškodené, zásielku predávajúci neodporúča prevziať.

 

6. Spôsob platby

Predávajúci ponúka nasledujúci spôsob platby za tovar: Dobierka

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu objednaného tovaru spolu s hore uvedenými poštovými nákladmi a balným na základe vystavenej a e-mailom zaslanej faktúry pri preberaní zásielky tovaru do rúk doručovateľa. Pokiaľ sa kupujúci v čase doručenia zásielky nenachádza na adrese uvedenej ako adresa doručenia, tak si môže zásielku prevziať na pošte uvedenej na ozname o uložení zásielky v lehote uvedenej tamtiež. Pokiaľ kupujúci objednanú zásielku v tejto lehote na pošte neprevezme, zásielka bude vrátená. Tým ale nezaniká povinnosť kupujúceho záväzne objednaný tovar na základe potvrdenej objednávky zaplatiť.

 

7. Záruka a reklamácie

Tovar pochádza od overených a renomovaných pestovateľov z Holandska, preto predávajúci môže garantovať, že je odrodovo pravý, bez vírusových a hubových chorôb. Balenie tovaru prebieha ručne, čo je záruka, že sa do balenia dostane presne požadovaný počet zdravých a nepoškodených cibúľ. Ak by však predsa došlo k omylu v dodanom množstve, kupujúci má nárok na nápravu.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona Občianskeho zákonníka ČR a zákona o ochrane spotrebiteľa. Prípadné kvantitatívne alebo kvalitatívne reklamácie kupujúci oznamuje písomne, výhradne mailom na silvia@narcismania.com a to do 24 hodín od doručenia zásielky. Písomná reklamácia má obsahovať nasledujúce údaje:

 • Údaje o kupujúcom
 • Údaje o tovare: názov odrody, množstvo
 • Dátum doručenia zásielky
 • Krátky popis reklamácie v prípade
  • kvantitatívnej reklamácie: objednané množstvo/ dodané množstvo
  • kvalitatívnej reklamácie: fotka ako podklad k posúdeniu kvalitatívnej reklamácie
 • Prípadný návrh zo strany kupujúceho na vyriešenie reklamácie

Na základe hore uvedených údajov a podkladov predávajúci overí predmet reklamácie a zašle písomnú odpoveď do 48 hodín po prijatí reklamácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že cibule sú živým biologickým materiálom a ich životaschopnosť, kvalita a množstvo nasadených kvetov závisí od celej škály pestovateľských podmienok, ako sú pôda, poveternostné podmienky, dostupnosť živín atď., reklamácie, ktoré sa vyskytujú po zasadení cibúľ predávajúci nemá možnosť riešiť.

 

8. Ochrana osobných údajov

V súvislosti s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR) poslaním záväznej objednávky kupujúci zároveň dáva písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ako sú meno, priezvisko, adresa, prípadne telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Tieto osobné údaje slúžia výhradne na spracovanie a vybavenie objednávky a dodanie objednaného tovaru doručovacou službou pošty. Údaje kupujúceho budú podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. zabezpečené a použité pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Osobné údaje kupujúceho sú použité výhradne za účelom dodania objednaného tovaru a slúžia aj na vykonanie nevyhnutných účtových operácií, ako je vyhotovenie daňového dokladu, prípadne identifikácia platby.Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne v žiadnej podobe tretej osobe okrem pošty (Slovenská Pošta) a to výhradne pre účely zabezpečenia dodania tovaru. Po dokončení objednávky (po dodaní a zaplatení objednaného tovaru) osobné údaje nebudú naďalej uchovávané a spracovávané ale objednávka kupujúceho spolu s osobnými údajmi bude vymazaná zo systému e-shopu www.narcismania.com.